Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 20.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Neste sommar begynnar fjerninga av plattformer på norsk sokkel etter 25 års drift. Brent Spar-plattforma ligg alt nå i ventehamn i Rogaland som ei av dei.

Kva vil statsråden gjera for at opphogging av denne plattforma kan bli eit pilotprosjekt med tanke på opparbeiding av norsk kompetanse på dette området?"


Les hele debatten