Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 09.11.1995
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 15.11.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Staten sitt heileigde selskap, Stormøllen, har gjennom Norgesmøllene kjøpt NKL sin matmjøldivisjon, Nordkronen. I grunngjevinga for kjøpet vert det lagt vekt på at det vil utvikla seg ein nordisk matmjølmarknad.

Inneber desse signala frå Stormøllen ei landbrukspolitisk kursendring?"


Les hele debatten