Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 24.10.1995
Besvart: 15.11.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Sarpsborg kommune har frafalt parkeringsgebyret statsadvokat Vidar Helgheim ble ilagt fredag 13. oktober 1995 ved parkering av ektefellens privatbil på en avgiftsbelagt parkeringsplass ved Sarpsborg politikammer. Ærendet ved kammeret var en inspeksjon han utførte i tjenesten og gjaldt ikke etterforskning av en ulykke eller lignende.

Mener statsråden statsadvokaten har andre rettigheter ved parkering enn andre som avlegger kammeret et besøk?"


Les hele debatten