Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Datert: 26.10.1995
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Verneplikta er ein berebjelke i den norske forsvarsordninga og ei betydeleg belastning for dei som vert kalla inn. Utan ei streng praktisering av likhetsprinsippet vil ho med rette kjennast som ei urimeleg og urettvis belastning for enkelte. Ifylgje oppslag i media vert no påstått forstandar- skap i heilt useriøse "trussamfunn" akseptert som grunn for å sleppe.

Korleis kan statsråden forsvare dette?"


Les hele debatten