Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 10.11.1995
Besvart: 15.11.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Stavanger Aftenblad den 8. november 1995 vil det bli kasta 87 000 tonn hyse på sjøen i år. Dette blir gjort på grunn av EU-føresegner om "gjenutsetting" av småfisk, seier forskingssjef Odd Nakken ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Kva vil statsråden gjera for å endra desse føresegnene og dermed få slutt på yngeldrapet og miljøforureininga?"


Les hele debatten