Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 26.10.1995
Besvart: 15.11.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "I Dagsnytt 26. oktober 1995 ble det gitt en melding om at statsansatte kan underslå opptil 10 000 kroner uten å bli politianmeldt dersom utenfor- stående ikke er rammet. Det ble opplyst at dette framkommer i retningslinjer fra Administrasjonsdepartementet. Samtidig anmelder staten privatpersoner som har misbrukt langt mindre beløp i trygd, dagpenger eller tellerskritt.

Skal det ikke være likhet for loven?"


Les hele debatten