Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 15.05.1997
Besvart: 21.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Straffelovens paragraf 216, den såkalte kidnapperparagrafen, gir etter et samlivsbrudd beskyttelse til den av foreldrene som får omsorg for sitt barn, men ikke til den forelderen som bare får samværsrett til barnet.

Vil justisministeren ta initiativ til at også foreldres samværsrett sikres strafferettslig beskyttelse?


Les hele debatten