Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til landbruksministeren

Datert: 23.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): "I dag er ikke skogeiendommer på Østlandet, med et balansekvantum på over 3 000 m3, berettiget til å motta skogkulturtilskudd.

Vil statsråden ta initiativ til en endring av regelverket, slik at alle eiendomskategorier blir likestilte ved tildeling av skogkulturtilskudd?"


Les hele debatten