Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 09.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Bærum kommune har planer om å privatisere vannforsyningen. Kommunen har fastsatt verdien til 18,9 mill. kroner, mens den reelle verdien antas å være om lag 400 mill. kroner.

Hva kan staten gjøre med kommuner som slutter å ta ansvaret for grunn- leggende tjenester og i stedet gir bort store verdier til private nærings- interesser?"


Les hele debatten