Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 20.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Innkomne rapporter om tap av sau på beite i Agder og Rogaland tyder på at gaupebestanden stadig vokser og inntar nye områder. Dagens regelverk gir grunnlag for kvotejakt kun på levedyktige bestander.

Vil statsråden ta initiativ til å endre på dette slik at det blir mulig å hindre gaupa i å innta nye områder med stort potensiale for konflikter, for eksempel ved å åpne for hensiktsmessige fellingskvoter i randområdene for gaupas utbredelse?"


Les hele debatten