Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 24.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Vil statsråden arbeide for at trafikken til og frå NSBs godsterminal på Alnabru kan skje direkte via E6, ved at det blir bygd av- og påkjørings- ramper på Alnabru, slik at trafikken på boligvegane blir redusert til eit minimum?"


Les hele debatten