Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.10.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "De foreløpige tall fra fylkeskommunene tyder på at det kan være vanskelig å nå målet om antall lærlingeplasser i Reform 94 som forutsatt. Særlig virker det som offentlig virksomhet ikke har tatt sin del av ansvaret.

Kan statsråden forsikre at måltallet for lærlingeplasser vil nås, eller vil det være behov for ekstraordinære tiltak fra Storting og Regjering?"


Les hele debatten