Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.10.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I de nye obligatoriske lærebøkene for 2. klasse i almenfaglig studieretning, er halvparten av innholdet skrevet på bokmål og halvparten på nynorsk.

Hvordan forklarer statsråden dette?"


Les hele debatten