Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Lærarskulestudentar som alt har mellomfag i kristendomskunnskap (30 vekttal) har fått avslag på søknad om fritak for eksamen i kristendoms- kunnskap tilsvarande 5 vekttal.

Vil statsråden ta initiativ slik at studentar kan unngå å måtte ta ny eksamen i fag dei alt har oppnådd kompetanse i?"


Les hele debatten