Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til finansministeren

Datert: 17.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "Statens institusjoner har mulighet til å ta høyere purregebyr i forbindelse med innkreving av lån, lisens osv. enn det private institusjoner kan.

Hvorfor gjelder ikke inkassoloven for offentlige instanser, og hva er begrunnelsen for at staten begrenser de privates rett til å kreve inn tilsvarende høye gebyrer?"


Les hele debatten