Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 24.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Det opplyses fra mange velinformerte personer at det i Norge har eksistert private, halvprivate eller andre uoffisielle beredskaps- og etterrretningsgrupper som har samarbeidet med politiets overvåkningstjeneste eller andre av statens hemmelige tjenester.

Hvem (det vil si person eller statlig organ) har til ulike tider og på statens vegne godkjent og ført demokratisk tilsyn med denne typen halvprivat og halvoffisielt etterretnings- og beredskapsarbeid?"


Les hele debatten