Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til helseministeren

Datert: 25.10.1995
Besvart: 29.11.1995 av helseminister Werner Christie

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ifølge Aftenposten 22. oktober 1995 ble det 20. september 1995 gjennomført en atomberedskapsøvelse for en eventuell atomulykke på Kola- halvøya, i samarbeid med russiske myndigheter. Ved 5 av 18 statlige institusjoner med viktige krisefunksjoner fungerte ikke rutinene.

Vil statsråden ta initiativ til en ny, grundig gjennomgang av bered- skapsrutinene for en atomkatastrofe i nordområdene, og bidra til offent- lighet om hva og hvilke institusjoner som sviktet i denne øvelsen?"


Les hele debatten