Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til helseministeren

Datert: 24.11.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Dokumentarfilmen frå Livsrett og menneskeverd "Et hjerte slår" er no ferdig. Filmen har fått svært positiv mottaking frå jordmødre, helsesøstre, ungdomsskular, vidaregåande skular og frå dei som driv konfirmantunder- visning.

Vil helseministeren følge opp desse positive vurderingane ved å gje filmen den økonomiske støtte som det er søkt om?"


Les hele debatten