Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 21.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Fiskeridepartementets varslede innføring av såkalte enhetskvoter i tråler- og ringnotflåten vil ha dramatiske virkninger for strukturen i norsk fiskerinæring. Den langsiktige konsekvensen vil kunne ramme kystfiske- flåten til fordel for den havgående flåte.

Hvilke miljø-, sysselsettings- og bosettingsmessige konsekvenser mener statsråden slike enhetskvoter vil ha?"


Les hele debatten