Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til sosialministeren

Datert: 23.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Trygderetten brukar gjennomsnittleg bortimot fire år nå på å handsama klagesaker, syner ein ny rapport frå Riksrevisjonen. Berre 5% av sakene blir tekne hand om innan det Trygderetten sjølv meiner er "rimeleg tid", altså seks månader.

Kva vil statsråden gjera for å korta ned ventetida?"


Les hele debatten