Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "I henhold til oppslag i Dagens Næringsliv 23. november 1995 har statssekretær Kjølmoen i et foredrag på Energiforsyningens Fellesorganisa- sjons årskonferanse i Stavanger oppfordret kommuner og fylkeskommuner om å omdanne e-verk til aksjeselskap ut fra risikovurderinger.

Hvordan samsvarer dette med Regjeringens politikk på området?"


Les hele debatten