Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 01.12.1995
Besvart: 06.12.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Medfører det riktighet at kommuner betaler sine private advokater en høyere timepris og for et lengre tidsrom i barnevernsaker enn det offentlige betaler for advokatbistand til den private parts advokat, og hvis så er tilfellet, hva vil da statsråden gjøre for å rette opp denne urimelige forskjellsbehandling?"


Les hele debatten