Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 30.11.1995
Besvart: 06.12.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Over 60 000 eneforsørgere må nå fylle ut et skjema med nærgående spørsmål om sitt privatliv. Sosialministerens rådgiver, Roger Solheim, har uttalt til NRK at grunnen til at eneforsørgerne får dette skjemaet er at trygdemisbruket er ganske betraktelig mye større blant eneforsørgere enn blant andre trygdede.

Er sosialministeren enig i dette og hvilken dokumentasjon finnes for en slik påstand?"


Les hele debatten