Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til utenriksministeren

Datert: 30.11.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Bellona har presentert avslørende dokumentasjon over den russiske Nordflåtens uforsvarlige lagring av atomavfall. Den største lagringsplassen for brukt uranbrensel befinner seg 45 kilometer fra den norske grensen.

Hvorledes vil utenriksministeren følge dette opp overfor russiske myndigheter?"


Les hele debatten