Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til helseministeren

Datert: 05.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): "Norges Idrettsforbund innehar store kunnskaper om antidopingarbeid, men til nå har disse kunnskapene kun kommet den organiserte idretten innenfor Norges Idrettsforbunds område til gode.

Hva kan helseministeren gjøre for å utnytte disse kunnskapene til antidopingarbeid utenfor den organiserte idretten?"


Les hele debatten