Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 13.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Vil helseministeren medvirke til at Rogaland fylkestingsvedtak av 12. desember 1995, om å etablere et samarbeid med Feiringklinikken om hjertekirurgi ved Rogaland sentralsykehus, kan gjennomføres?"


Les hele debatten