Spørretimespørsmål fra Odd Eriksen (A) til finansministeren

Datert: 07.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Odd Eriksen (A)

Spørsmål

Odd Eriksen (A): "I mange kommuner som er vertskommuner for sykehus, er sykehjem bygd i tilknytning til sykehusene. Kjøp av tjenester mellom institusjonenes virksom- heter har til nå vært momsfrie. Finansdepartementet har nylig avgjort at det nå skal betales moms for kjøp av slike tjenester.

Kan dette være i tråd med helseministerens oppfordring til kommuner og fylkeskommuner om et bedret samarbeid mellom kommunale og fylkeskommunale ressurser, og vil finansministeren ta initiativ til å gjøre noe med dette?"


Les hele debatten