Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 06.12.1995
Besvart: 10.01.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): "Det kommer stadig oftere fram at norsk næringsliv mangler en samlet oversikt over EØS-reglene. Det vedtas stadig nye regler samtidig med at eksisterende informasjon heller ikke er lett tilgjengelig for norsk næringsliv.

Hva vil nærings- og energiministeren gjøre for å imøtekomme informa- sjonsbehovet overfor norsk næringsliv?"


Les hele debatten