Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.12.1995
Besvart: 17.01.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Den nye innvandringsmeldingen skal inneholde beregninger av kostnader og verdiskapning i et innvandrerregnskap. Selv om forskningsinstitusjoner har vært villige til å påta seg deler av utregningene, og Fremskrittspartiet fikk skriftlig bekreftelse fra andre som kunne påta seg hele oppdraget, fant Regjeringen det vanskelig å videreføre arbeidet etter Stortingets vedtak ved behandlingen av Dokument nr. 8:29 for 1994-95.

Hva har endret seg når Regjeringen nå støtter utredningen?"


Les hele debatten