Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til miljøvernministeren

Datert: 10.01.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Atomgjenvinningsanlegget Dounreay i Skottland planlegger å doble og i verste fall tredoble sin gjenvinningsaktivitet. Statens strålevern har uttalt at de er bekymret fordi økt gjenvinningstempo øker risikoen for ulykker som kan få dramatiske konsekvenser for Norge.

Hva vil miljøverministeren foreta seg for å hindre økt gjenvinnings- aktivitet ved Dounreayanlegget?"


Les hele debatten