Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Eggemoen er mellom anna peika ut som ny småflyplass, men kommunane i distriktet ønsker ikkje den auka trafikken. Småflydrivarane ønsker heller ikkje å flytte til Eggemoen.

Kvifor kan ikkje den eldste delen av Fornebu fortsatt brukast som småflyplass?"


Les hele debatten