Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 12.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "NSB har dei siste åra hatt ymse planar for å utvide kapasiteten mellom Drammen og Oslo S, seinast planane om utviding av Nationalteatret stasjon.

Om behovet er så stort, har NSB vurdert å bygge to nye spor, som kunne fange opp trafikk til og frå Fornebu, uavhengig av noverande lineføring?"


Les hele debatten