Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 11.01.1996
Besvart: 17.01.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En psykiatrisk fange ble satt i glattcelle i 3 uker fordi Østfold Sentralsykehus nektet å legge mannen inn ved psykiatrisk avdeling. Selv om pasienten tidligere hadde vært innlagt ved sykehuset, ble vedkommende avvist og plassert på glattcelle ved Ila sikringsanstalt.

Hva kan statsråden bidra med for å rydde opp i forholdene?"


Les hele debatten