Spørretimespørsmål fra Mai Gythfeldt (RV) til utenriksministeren

Datert: 16.05.1997
Fremsatt av: Erling Folkvord (RV)
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 21.05.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Mai Gythfeldt (RV)

Spørsmål

Mai Gythfeldt (RV): Norges NATO-allierte Tyrkia har igjen sendt militære styrker i krigsoppdrag over grensa til Irak. Dette skjer sjøl om flere og flere innser at Tyrkia ikke kan løse kurderspørsmålet militært. Samtidig vurderer blant annet Statoil å kjøpe ett eller flere selskaper i Tyrkia.

Vil Regjeringa stanse eksporten av militærmateriell, eller på annen effektiv måte protestere mot den nye tyrkiske opptrappinga av krigen mot den kurdiske frigjøringshæren?


Les hele debatten