Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til miljøvernministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Atomgjenvinningsanlegget Dounreay i Skottland planlegger å doble, i verste fall tredoble sin virksomhet. Statens strålevern har uttalt at de er bekymret fordi økt gjenvinningstempo øker risikoen for ulykker som kan få dramatiske konsekvenser for Norge.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å hindre økt gjenvinnings- aktivitet ved Dounreayanlegget?"


Les hele debatten