Spørretimespørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 15.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): "Sjøfartsdirektoratet har kommet med krav til økt bemanning på 50 PBE-ferger fra og med 1. januar 1996. Flere fergeselskap har utlyst og besatt stillinger i samsvar med dette kravet. Kravet vil øke utgiftene knyttet til fergetrafikk. Kravet til økt bemanning og konsekvensene av det er ikke nevnt i St.prp. nr. 1 for 1995-96 for Samferdselsdepartementet.

Kan statsråden gjøre rede for hvilke konsekvenser pålegget fra Sjøfartsdirektoratet vil medføre for fergetilbudet for 1996?"


Les hele debatten