Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Datert: 17.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av justisminister Grete Faremo

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Statistikken for 1995 viser en alarmerende økning i antall anmeldte ran fra butikker i Oslo. Økningen var på hele 50 % i forhold til i 1994.

Har justisministeren gjort seg noen tanker omkring dette alvorlige problemet?"


Les hele debatten