Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til fiskeriministeren

Datert: 18.01.1996
Besvart: 24.01.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Med utgongspunkt i ein open database i Fiskeridirektoratet berekna for forskningsføremål, er det gjennom fleire oppslag i media stilt spørsmålsteiken med kontrollen med etablerte kvotar i norske fiskerier.

Kva er bakgrunnen for dette og kva vil fiskeriministeren føreta seg i høve til saken?"


Les hele debatten