Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 26.01.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Forskergruppen som har vurdert behovet for nitrogenrensing i Ytre Oslofjord konkluderer med at dagens oksygenforhold er gode, at nivået for algeproduksjon i de ytre deler av området ikke er vesentlig høyere enn i upåvirkede områder på Vestlandet, og at de planlagte rensetiltakene vil ha liten effekt.

Erkjenner statsråden at SFTs grunnlagsmaterialet har vært mangelfullt og vil han nå oppheve rensepålegget til kommunene i det berørte området?"


Les hele debatten