Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 26.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Ifølge NRK Dagsnytt misser kvar sjette tilsett i Postbanken arbeidet sitt i løpet av 1996.

Meiner statsråden eit slikt vedtak samsvarer med Stortinget sine føresetnader då Postgiro og Norges Postbank vart fusjonert?"


Les hele debatten