Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 26.01.1996
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 31.01.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Politiet har lenge hatt indikasjoner på at regelverket brytes ved frakt av farlig gods på norske ferger. Moss politikammer har avdekket at sjåfører smugler farlig gods med Bastøfergene. Merkingen fjernes eller byttes før bilene kjører ombord. Dermed fraktes gods som er ulovlig på passasjerferger.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre forholdene?"


Les hele debatten