Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Datert: 19.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Barnehageutbyggingen har i de siste årene vært stor. Allikevel hevder statsråd Grete Berget at målet om at alle som ønsker barnehageplass innen år 2000 kan bli vanskelig å nå.

Hvordan begrunner statsråden dette?"


Les hele debatten