Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 23.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Hvordan ser statsråden på at to forsvarssjefer har deltatt på jaktturer der Norges største våpenhandler betalte alle utgiftene?" Tatt opp Marit Arnstad


Les hele debatten