Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Datert: 16.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): LO-kongressen vedtok at strøm fra gasskraftverk bør brukes til å dekke innenlandsk etterspørsel. Det åpnes også for utbygging av ytterligere gasskraftverk.

Vil statsministeren gjøre det uttrykkelig klart at Norge ikke vil satse på en storstilt utbygging av gasskraftverk, og at strømmen ikke skal brukes på det norske kraftmarkedet?


Les hele debatten