Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.01.1996
Besvart: 31.01.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Kunstskolen i Kabelvåg står i fare for å bli nedlagt som en følge av Reform 94. Dette vil være svært uheldig for kunstutdanningen i Nord-Norge. Skolen har vært en viktig stimulans for å få ungdommer fra Nord-Norge til å ta videreutdanning ved kunsthøgskoler og kunstakademier.

Hva kan statsråden gjøre for å hindre nedleggelse av skolen?"


Les hele debatten