Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 29.01.1996
Besvart: 07.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "I mai 1995 lovet kommunalministeren å etablere en kontakt med sørlandsfylkene om hvordan en kan utnytte mulighetene i EUs regionalfond, eksempelvis pilotprosjektet.

Hva har kommunalministeren gjort så langt, og hvilke muligheter ser han for et EU-støttet samarbeid mellom Nordjylland og Sørlandet om transportkorridoren Nordic Link?"


Les hele debatten