Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 08.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Stortinget har åpnet for å benytte konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven ved "store naturfredninger og lignende vernetiltak", jf. Innst. O. nr. 99 for 1988-89 og Innst. S. nr. 124 for 1992-93. Norges nest største vernesak (nest etter Hardangervidda Nasjonalpark) er nå ute til høring, nemlig verneplanen for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane. Grunneiersiden krever konsekvensutredning før avgjørelser tas.

Vil statsråden imøtekomme dette kravet?"


Les hele debatten