Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 05.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Departementet har meldt 24 ungdomsorganisasjonar til politiet.

Korleis grunngjev statsråden at organisasjonane er klassifiserte frå departementet si side, med omsyn til grad av lovbrot og forelding?"


Les hele debatten