Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Stortinget ga 1. juni 1995 enstemmig tilslutning til Innst. S. nr. 156 for 1994-95 om at Regjeringen etablerer en fullverdig redningshelikopter- tjeneste for Oslofjorden og Skagerrak. I kap. 470 på Justisdepartementets budsjett tar Regjeringen sikte på å utplassere et redningshelikopter på Rygge i løpet av 1996.

Kan statsråden bekrefte etableringen av Sea King-beredskap eller en tilsvarende sivil helikoptertjenste på Rygge i år?


Les hele debatten