Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet uttalte ved et besøk i Trøgstad kretsfengsel 22. november 1995 at situasjonen var uholdbar. De ansatte informerte om uforsvarlige arbeidsforhold, fyllefester og narkotikamisbruk. Det antas at narkotikamisbruket er større enn ved noen annen anstalt i Norge. Enkelte innsatte sier de bruker mer stoff i fengselet enn i frihet.

Hvilke strakstiltak vil bli iverksatt for å bedre situasjonen?"


Les hele debatten